Ostatné realizované projekty

Ostatné vypracované a realizované projekty OZ BOVAP:

 

Projekt na zriadenie Informačno-vzdelávacieho centra v obci Dobroč, podporený DFID – Ministerstvom pre medzinárodný rozvoj Veľkej Británie v rámci programu Enterplan.

Prioritným cieľom projektu je pomôcť občanom obce Dobroč a mikroregiónu Javor v okrese Lučenec k rozšíreniu poznatkov o rozvoji mikroregiónu, k získaniu potrebných informácii s využitím internetu, možnosti vzdelávania mladých ľudí prácou na počítači s využitím rôznych programov, ako aj ďalších vzdelávacích aktivít.

Donor: DFID – Ministerstvo pre medzinárodný rozvoj Veľkej Británie

Príspevok donora je 210.000,- Sk

 

Partner centrum MVO Lučenec, projekt podporený Ministerstvom pre medzinárodný rozvoj Veľkej Británie riadeným Birks Sinclair & Associates Ltd

Cieľom projektu je predovšetkým vzájomná spolupráca MVO a pomoc pri vypracovaní a realizácie projektov v sociálnej oblasti, ako aj v iných záujmových oblastiach a zabezpečovať spoločnú prezentáciu činnosti MVO a ostatných partnerov Lučenca a okolia.

Donor: Ministerstvo pre medzinárodný rozvoj Veľkej Británie

Príspevok donora je 93.000,- Sk

 

Vlastnou aktivitou k samofinancovaniu – Trust program, podporený Vzdelávacou nadáciou Jána Husa, Bratislava

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre získanie a využívanie finančných zdrojov na činnosť vlastným pričinením a to formou rozbehnutia drobných podnikateľských aktivít.

Donor: Vzdelávacia nadácia Jána Husa

Príspevok donora je 220.000,- Sk

 

Aktívnou informovanosťou k zvýšeniu účasti občanov v komunálnych voľbách, projekt podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti – Open society Foundation

Cieľom projektu je aktívnou informovanosťou občanov o význame komunálnych volieb zvýšiť účasť vo voľbách do orgánov samosprávy.

Donor: NOS-OSF

Príspevok donora bol 59.714,- Sk

 

Projekt – Jedinou alternatívou pre Slovensko je vstup do EU, podporený Delegáciou Európskej komisie na Slovensku

Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť občanov o vstupe Slovenska do EU.

Donor: Delegácia Európskej komisie na Slovensku

Príspevok donora je 135.00,- EUR

 

Zelený projekt – “Ochrana vzácnych druhov vtákov v mestskom parku Lučenec – Ministerstvo životného prostredia SR

Realizáciou projektu sme prispeli k ochrane vtákov.

Donor: Ministerstvo životného prostredia SR

Príspevok donora je 675,- EUR

 

Príďte a rozhodnite – projekt na parlamentné voľby  2002 – Delegácia Európskej komisie v Slovenskej republike, NPOA Bratislava

Realizáciou projektu sa prispelo k maximálnej účasti na voľbách.

Donor: NPOA

Príspevok donora bol 7.209,- EUR

 

Projekt – Zapojenie občanov rómskej menšiny do aktivít na riešenie spoločensko-sociálnych problémov – PHARE, NPOA Bratislava

Realizáciou projektu sa prispelo k riešeniu sociálnych problémov nezamestnaných Rómov.

Donor: NPOA

Príspevok donora bol 12.000,- EUR

 

NATO – záruka prosperujúceho a bezpečného Slovenska – Ministerstvo zahraničných vecí SR.   Zvýšenie informovanosti občanov o vstupe  Slovenska do NATO

Donor: Ministerstvo zahraničných vecí SR

Príspevok donora bol 2.145,- EUR

  

Projekt pre zvýšenie informovanosti občanov o princípoch vstupu Slovenska do NATO – Ministerstvo zahraničných vecí SR. Zvýšenie informovanosti občanov o vstupe Slovenska do NATO

Donor: Ministerstvo zahraničných vecí SR

Príspevok donora bol 1.117,- EUR

 

Projekt na zlepšenie informovanosti o decentralizácii verejnej správy v Novohradsko - Gemerskom – Malohontskom regióne – Nadácia Ekopolis, ETP Slovakia, USAID

Zvýšenie informovanosti občanov o účasti vo voľbách.

Donori: Nadácia Ekopolis, ETP Slovakia, USAID

Príspevok donora: 3.350,- EUR