O nás

Občianske združenie BOVAP, so sídlom v Kokave nad Rimavicou, bolo založené v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. a bolo zaregistrované dňa 13.11.2000 na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-17369 a má pridelené IČO 37819984.

 

Občianske združenie BOVAP bolo založené z podnetu pomôcť rozvoju regiónu, ktorý tvoria južné okresy Banskobystrického samosprávneho kraja a to Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca a Veľký Krtíš. Činnosť združenia a realizované aktivity sú zamerané na odstraňovanie ekonomických rozdielov medzi jednotlivými regiónmi, riešenie problémov v oblasti nezamestnanosti, sociálneho rozvoja, zabezpečovanie trvalo udržateľného rozvoja a ďalšieho rozvoja občianskej spoločnosti a tretieho sektora.

 

V rámci svojej činnosti občianske združenie spolupracuje na báze partnerstva so štátnymi inštitúciami, samosprávou, mimovládnymi organizáciami, podnikateľskými subjektmi a fyzickými osobami. Pri realizácii projektov cezhraničnej spolupráce úzko spolupracuje so zahraničnými partnermi v Maďarskej republike a Srbsku.

 

Aktuality

Digitálne zručnosti

11.10.2022 14:02
Názov projektu: Podpora rozvoja digitálnych zručností znevýhodnených skupín v Kokave nad Rimavicou Prijímateľ: Občianske združenie BOVAP

Dom prihraničných projektov – Inkubačný dom pre rozvoj podnikania v meste Balassagyarmat

11.08.2011 07:11
V júli sa ukončila realizácia projektu Dom prihraničných projektov – Inkubačný dom pre rozvoj podnikania v meste Balassagyarmat. Dňa 22.7.2011 sa v Maďarskej republike, meste Balassagyarmat uskutočnila záverečná prezentácia projektu. Na konferencii boli predstavené výsledky a výstupy...

Záverečné pezentácie projektu

21.06.2011 10:25
V júli 2011 končí realizácia projektu Zlepšenie pracovných podmienok pre zdravotne postihnutých v spoločenskom podniku D.P. DES Novi Sad. Pri tejto príležitosti boli uskutočnené konferencie na Slovensku aj v Srbsku. Na Slovensku sa konferencia uskutočnila 26.5.2011 v kongresovej sále Hotela...

Pozvánka na prezentáciu projektu

22.05.2011 19:33
Pozývame Vás na záverečnú prezentáciu projektu "Zlepšenie pracovných podmienok pre zdravotne postihnutých v spoločenskom podniku D.P.DES Novi Sad, ktorá sa uskutoční dňa 26.5.2011 o 9.30 hod. v kongresovej sále hotela Clavis v Lučenci. Pozvánka

Článok - Hlas ľudu, Novi Sad

22.05.2011 19:29
Článok v týždenníku Hlasu ľudu, ktorý vychádza v Novom Sade v Srbsku. Článok si môžete prečítať tu....  Clanok-Srbsko

Dom prihraničných projektov – Inkubačný dom pre rozvoj podnikania v meste Balassagyarmat

19.03.2011 09:44
Dňa 18.3.2011 sa v Lučenci, hotel Clavis uskutočnila Informačná konferencia v rámci projektu Dom prihraničných projektov – Inkubačný dom pre rozvoj podnikania v meste Balassagyarmat, na ktorej bol prezentovaný projekt, jeho zámery a ciele, úloha Inkubačného domu pre podnikateľské subjekty a...

WEBNOVINY - SLOVAK AID: V Novom Sade pomáhame rekonštruovať podnik

27.02.2011 09:43
  Ilustračné foto: SITA/Jozef Jakubčo   BRATISLAVA 26. februára (WEBNOVINY) – Pracovné podmienky zdravotne postihnutých zamestnancov v srbskom podniku D. P. DES v Novom Sade sú už vďaka slovenskému rozvojovému projektu lepšie. V prevádzke je už nová linka na odsávanie znečisteného...