Záverečné pezentácie projektu

21.06.2011 10:25

V júli 2011 končí realizácia projektu Zlepšenie pracovných podmienok pre zdravotne postihnutých v spoločenskom podniku D.P. DES Novi Sad. Pri tejto príležitosti boli uskutočnené konferencie na Slovensku aj v Srbsku.

Na Slovensku sa konferencia uskutočnila 26.5.2011 v kongresovej sále Hotela Clavis. Pre partnerov v Srbsku sa konferenica konala 14.6.2011 v podniku D.P.DES Novi Sad. Na konferenicách boli prezentované ciele, výskedky, dopady projektu, ako aj spolupráca so zahraničnými partnermi.