Dom prihraničných projektov – Inkubačný dom pre rozvoj podnikania v meste Balassagyarmat

11.08.2011 07:11

V júli sa ukončila realizácia projektu Dom prihraničných projektov – Inkubačný dom pre rozvoj podnikania v meste Balassagyarmat. Dňa 22.7.2011 sa v Maďarskej republike, meste Balassagyarmat uskutočnila záverečná prezentácia projektu.

Na konferencii boli predstavené výsledky a výstupy projektu, ako aj úloha Inkubačného domu pre podnikateľské subjekty, ktorú bude plniť. Zároveň boli priestory skolaudované a celý objekt bol daný do prevádzky.

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia žiadateľa, partnera projektu, samospráv, podnikateľských subjektov, neziskových organizácií z maďarskej a slovenskej strany.

Na konferencii predstavil vedúci projektu Dr. Czudar Sándor všetky zrealizované aktivity projektu a vyslovil nádej o trvaloudržateľnom fungovaní Inkubačného domu. Za slovenského partnera vystúpil vedúci projektového tímu na slovenskej strane, Ing. Ján Boroš, ktorý poďakoval za dobrú spoluprácu a koordináciu počas realizácie projektu.