Digitálne zručnosti

11.10.2022 14:02

Názov projektu: Podpora rozvoja digitálnych zručností znevýhodnených skupín v Kokave nad Rimavicou

Prijímateľ: Občianske združenie BOVAP